Här var den stora utmaningen att skapa något,

                 som berör, både i form och tanke. 

       

  • "Pushup", lönn, naturlig storlek
  • "Höghalsat", lönn, höjd 40
  • "Fruktid", alm, 24x30
  • "Lugn i stormen", bok, 45x45
  • "Solros", björk, 24x221
  • "Vind i håret", bok, 45x45