Jag utgår från ett träblock, 45x45x12, 

          och mejslar sedan ut form och design.

          Några av faten har inläggningar av tenn.

  • "Orange veck", plywood
  • "Kvadrater", plywood
  • "Blå kvadrat", plywood
  • " Fat Äpple "